lopeta
Kurssi 4 Suomen historian käännekohtia > Luku VI Köyhyydestä hyvinvointiin > Keskeiset asiat
Keskeiset

Luku VI Köyhyydestä hyvinvointiin

 • rakennemuutos
 • sopimusyhteiskunta
 • konsensus
 • aluepolitiikka, alueellistaminen
 • kulutusyhteiskunta
 • kilpailuyhteiskunta
 • sosiaalinen liikkuvuus
 • elinkeinorakenteen monipuolistuminen
 • talouden merkittävä kasvu
 • väestön eliniän nousu ja ikärakenteen muutos
 • koulutus-mahdollisuuksien parantuminen
 • kilpailun koveneminen taloudessa, kulttuurissa ja arkielämässä
 • ympäristötietoisuuden kasvu
 • kiihtyvä kansainvälistyminen
 • suvaitsevaisuuden lisääntyminen
 • teknologiaosaamisen kehitys