lopeta
Kurssi 4 Suomen historian käännekohtia > Luku VI Köyhyydestä hyvinvointiin > Teema 1

Teema 1

Minkälainen oli Eurooppa 1900-luvun jälkipuoliskolla?

Suurennuslasi

Kartta

 

 • Toisen maailman sodan jälkeen läntisessä Euroopassa valtio alkoi ohjata yhteiskunnan kehitystä: rakennettiin hyvinvointivaltiota.

 • Länsi-Euroopan maissa koettiin 1950-luvulta lähtien uuden teknologian tuoman talouskasvun ja elintason paraneminen.

 • Siihen liittyi 1960-luvulla voimakas arvojen murros ja kulttuurin liberalisoituminen.

 • Länsi-Eurooppa modernisoitiin, Itä-Euroopan sosialistiset maat eivät siinä onnistuneet.

 • Suomi oli poikkeuksellinen  hyvinvointivaltio: lähtökohdaltaan maatalousvaltainen ja riippuvainen suhteesta Neuvostoliittoon.

   

Palauta mieleesi kurssilla 3 oppimasi asiat 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun merkityksestä:


Merkitys myöhemmälle ajalle

 • Aasian talousmahtien, erityisesti Kiinan vahvistuminen
 • EU:lle merkittävämpi rooli maailmanpolitiikassa
 • Yhdysvaltain johtoaseman vakiintuminen
 • alueellisten kriisien jatkuminen, erityisesti Lähi-idässä
 • epävarmuuden lisääntyminen kansainvälisessä politiikassa