lopeta
Kurssi 4 Suomen historian käännekohtia

Kurssin 4
Suomen historian käännekohtia
keskeisinä tavoitteina on

  • osata suhteuttaa Suomen valtiollinen kehitys yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan

 

 

  • tuntea keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset

 

 

kertaa ja kokoa 3

 

 

  • ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäinen riippuvuus.

kertaa ja kokoa 3

 

 

Siirry lukuihin

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6