lopeta
Kurssi 4 Suomen historian käännekohtia > Kertaa ja kokoa 1

Kansainvälisen politiikan vaikutus Suomeen 1800-luvulta nykypäivään

Palauta mieleesi kurssin keskeinen aines lukemalla yhteenvedot kaikista aikakausista (pdf). Täydennä sen jälkeen oheinen taulukko (doc):
Miten kansainvälisen politiikan tapahtumat ovat näkyneet Suomessa?

 

Yhteenvedot
Lataa
Taulukko
Lataa

kertaa kokoa 4