lopeta
Kurssi 4 Suomen historian käännekohtia > Kertaa ja kokoa 4

kertaa 4

PÄÄSIVU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Suomen historian käännekohtia

Näkemys historian tapahtumista riippuu siitä, kuka aihetta tarkastelee ja mistä näkökulmasta. Tutustu seuraavista aiheista esitettyihin moninaisiin tulkintoihin lukemalla niihin liittyvät tekstit ja tekemällä tehtävät.

 

 

Käännekohtia

 

Suomi ja historian vaihtoehdot >

Entä jos Suomi olisi jäänyt osaksi Ruotsia? >

Suomi ja ensimmäinen globalisaatio >

Miksi yhteiskunta hajosi? >

Kävikö Suomi erillissotaa? >

Suomettumisen keskeneräinen tilinpäätös >

 

Paluu

Kertaa 1

Kertaa 2

Kertaa 3