lopeta
Ohjeet opettajalle

Opettajalle

Ohjeet opettajalle

  • Historiaa abille -aineistoa voi käyttää joko ohjattuna itseopiskelun välineenä tai opetusmateriaalina kertauskurssilla.

 

VINKKEJÄ AINEISTON KÄYTTÖÖN OPETUKSESSA

  • Kurssi aloitetaan teettämällä opiskelijoilla jokaiseen kurssiin liittyviä kertaa ja kokoa -tehtäviä. Tehtävät puretaan oppitunnilla ryhmissä keskustellen. Näin opiskelija joutuu perustelemaan omia valintojaan, ja hän voi samalla täydentää omaa tietämystään muiden jakamilla tiedoilla.
  • Opiskelija ohjataan lukemaan lukujen keskeiset teemat itsenäisesti. Jokaisen luvun keskeiset käsitteet ja merkitys myöhemmälle ajalle on hedelmällistä purkaa yhteistoiminnallisesti ryhmissä.
  • Jokaiseen lukuun kuuluvat tehtävät tarjoavat tehtäviä ja opetussisältöjä oppitunnille.
  • Harjoittele YO-tehtäviä -osuudessa harjoitellaan erityyppisiä ainereaalin tehtäviä.

 

JOS KÄYTÖSSÄ ON VAIN PUOLIKAS KURSSI TAI MUUTAMIA OHJAUSTUNTEJA

  • Opiskelija suorittaa tällöin kurssin pääsääntöisesti itsenäisesti.
  • Kurssimerkinnän saamiseksi voi sopia tietyn määrän opettajalle palautettavia tehtäviä. Sopiva määrä voisi olla esimerkiksi viisi esseetä, joiden tulee kaikkien edustaa eri tehtävätyyppiä.
  • Yhteiset tunnit kannattaa käyttää kertaa ja kokoa -tehtävien purkuun sekä käsitteiden ja aikakauden merkityksen myöhemmälle ajalle läpikäyntiin yhteistoiminnallisesti.

 

< PALAA ETUSIVULLE